Set menu 4

Vietnam-Food-Banh-quan

Set menu 4 PHỞ BÒ Vietnamese Rice Noodle Soup With Beef SƯỜN NƯỚNG MẬT ONG + XÔI PHỒNG Grilled Pork-Ribs With Honey & Fried Sticky Rice CÁ CHẼM SỐT CHUA NGỌT Deep-Fried Sea Bass With Sweet & Sour Sauce TÔM HẤP TRONG TRÁI DỪA Steamed Shrimps With Coconut BÓ XÔI XÀO THỊT GÀ Sauted Bok […]

Set menu 3

12827150-Vietnamese-food-sugarcane-wrapped-with-shrimp-Stock-Photo-vietnam

Set menu 3 TÔM CUỘN THỊT BA RỌI NƯỚNG Grilled bacon cover shrimp ĐẬU HỦ SỐT THỊT CUA Tofu with crab meat  SƯỜN NON RAM Cooked pork-rip with fish sauce  MỰC DỒN THỊT Gathered squid with minced pork CÀ RI TÔM + BÁNH MÌ Cooked shrimp with curry & bread CÀ TÍM TAY CẦM Braised […]

Set menu 2

what-to-eat-in-vietnam

Set menu 2 BASA ĐẬU HỦ CHIÊN Deep- fired Basa Tofu TÔM XÓC TỎI Roasted Shrimp With Garlic CÁ ĐIÊU HỒNG HẤP HONGKONG Steam Red Tilapia BÒ LÚC LẮC MAYO Dice Beef With Mayonnaise GÀ HẤP CẢI XANH Steamed Chicken With Mustard Leaf CẢI THẢO XÀO DẦU HÀO Sauted White Cabbage With Oyster Oil LẨU […]