Buffet menu

royale_vietnam_strahill_food_review_8

Option 1 SÚP MĂNG TÂY CUA ASPARAGUS & CRAB SOUP GỎI BỒN BỒN TÔM THỊT “BON BON” SALAD W/SHRIMP &PORK CHẢ GIÒ SPRING ROLLS CHẠO CÁ FISH PASTE ON SUGAR CANE CHẠO TÔM SHRIMP PASTE ON SUGAR CANE MỰC CHIÊN GIÒN DEEP-FRIED SQUID SALAD KHOAI TÂY PATATO SSALAD SALAD DẦU GIẤM SALAD W/VINEGAR OIL BÁNH […]

Vegetarians menu

bong-bi-xao-toi-vietnam-food-stylist-960

Option 1 GỎI SEN TÀU HỦ Lotus Stem salad w/Tofu CHẢ GIÒ CHAY Spring rolls TÀU HỦ KHO NẤM Soya bean cube w/ Mushroom RAU XÀO THẬP CẨM Sauted vegetables CANH RAU CẢI Vegetarian soup CƠM THỐ Steamed rice TRÁI CÂY Fruits Option 2 SÚP BẮP Corn soup CHẢ GIÒ CHAY Spring rolls GỎI NGÓ […]

Set menu 5

Vietnam-Food-Banh-quan

Set menu 5 CÁ THÁC LÁC CHIÊN CỐM Deep-Fried Cat Fish With Green Flakes ỨC VỊT XIÊM NƯỚNG CHAO Grilled Duck Chest With Fermented CUA LỘT CHÁY TIÊU Deep-Fried Soft Shell Crab With Pepper BÒ NÉ Sauted Beef & Leghim (Do On Table) CÁ BASA PHI LÊ SỐT BƠ CHANH Fried Cat Fish With Butter, […]