Set menu 5

CÁ THÁC LÁC CHIÊN CỐM

Deep-Fried Cat Fish With Green Flakes

ỨC VỊT XIÊM NƯỚNG CHAO

Grilled Duck Chest With Fermented

CUA LỘT CHÁY TIÊU

Deep-Fried Soft Shell Crab With Pepper

BÒ NÉ

Sauted Beef & Leghim (Do On Table)

CÁ BASA PHI LÊ SỐT BƠ CHANH

Fried Cat Fish With Butter, Lemon Sauce

RAU THẬP CẨM XÀO TỎI

Sauted Mixed Vegetables With Garlic

CƠM CHIÊN TAY CẦM

Handle Fried Rice With Seafood

TRÁI CÂY

Seasonal Fruits