Set menu 4

PHỞ BÒ

Vietnamese Rice Noodle Soup With Beef

SƯỜN NƯỚNG MẬT ONG + XÔI PHỒNG

Grilled Pork-Ribs With Honey & Fried Sticky Rice

CÁ CHẼM SỐT CHUA NGỌT

Deep-Fried Sea Bass With Sweet & Sour Sauce

TÔM HẤP TRONG TRÁI DỪA

Steamed Shrimps With Coconut

BÓ XÔI XÀO THỊT GÀ

Sauted Bok Choy With Chicken

CƠM HẤP LÁ SEN

Steamed Rice In Lotus Leaf

SỮA CHUA

Yogurt