Option 1

SÚP MĂNG TÂY CUA ASPARAGUS & CRAB SOUP
GỎI BỒN BỒN TÔM THỊT “BON BON” SALAD W/SHRIMP &PORK
CHẢ GIÒ SPRING ROLLS
CHẠO CÁ FISH PASTE ON SUGAR CANE
CHẠO TÔM SHRIMP PASTE ON SUGAR CANE
MỰC CHIÊN GIÒN DEEP-FRIED SQUID
SALAD KHOAI TÂY PATATO SSALAD
SALAD DẦU GIẤM SALAD W/VINEGAR OIL
BÁNH MÌ BƠ, MỨT BREAD W/ BUTTER, JAMS
THỊT HEO NƯỚNG LỤI GRILLED PORK IN STICK
BÒ NƯỚNG LỤI GRILLED BEEF IN STICK
MÌ Ý SỐT THỊT BÒ BẰM “ITALY”NOODLE W/MINCED BEEF
THỊT NGUỘI CÁC LOẠI MANY KIND OF MEATS
CÀ RI GÀ CHICKEN W/CURRY
TÔM NƯỚNG GRILLED SHRIMP
BÔNG CẢI XÀO TỎI SAUTED CAULIFLOWER W/ GARLIC
CẢI THÌA XÀO TỎI SAUTED CABBAGE W/ GARLIC
CƠM CHIÊN GÀ FRIED RICE W/ CHICKEN
TRÁI CÂY FRUITS
BÁNH FLAN FLAN CAKE
RAU CÂU GRACILARIA
CHÈ TÁO SỌN GREEN BEAN COMPOTE
CHÈ BÀ BA “BA BA” COMPOTE

Option 2

SÚP TAM TƠ THREE SILK SOUP
GỎI MỰC CHUA CAY SOUR & HOT SQUID SALAD
CHẢ GIÒ SPRING ROLLS
GỎI CUỐN TÔM THỊT FRESH SPRING ROLLS W/ SHRIMP &PORK
CHẠO BÒ BEEF PASTE ON SUGAR CANE
MỰC CHIÊN GIÒN DEEP-FRIED SQUID
NEM NƯỚNG GRILLED MEAT ROLLS
TÔM NƯỚNG GRILLED SHRIMP
VỊT NẤU CAM COOKED DUCK W/ORANGE SAUCE
SALAD RAU HỖN HỢP COMBINATION VEGETABLES SALAD
SALAD DƯA LEO, CÀ CHUA SALAD CUCUMBER, TOMATO
BÁNH MÌ BƠ, MỨT BREAD W/ BUTTER, JAMS
TÔM CHIÊN HOÀNH THÁNH FRIED SHRIMP W/ “HOANH THANH”
THỊT NGUỘI CÁC LOẠI MANY KIND OF MEATS
BÓ XÔI XÀO TỎI SAUTED SPINACH W/ GARLIC
CẢI THIÀ XÀO TỎI SAUTED CABBAGE W/GARLIC
ĐÙI TRỪU NƯỚNG TỎI GRILLED “TRỪU” THIGH W/GARLIC
SƯỜN NƯỚNG MUỐI ỚT GRILLED PORK-RIP W/CHILLI SALT
BÚN XÀO SINGAPORE SAUTED CHINESE VERMICELLI IN “SINGAPOR”
CƠM CHIÊN HẢI SẢN FRIED RICE W/SEAFOOD
CHÈ BÀ BA “BA BA” COMPOTE
CHÈ THƯNG “THUNG” COMPOTE
TRÁI CÂY FRUITS
BÁNH FLAN FLAN CAKE
RAU CÂU GRACILARIA

Option 3

SÚP BẮP CUA CORN CRAB SOUP
GỎI NGÓ SEN TÔM THỊT LOTUS STEAM SALAD W/ SHRIMP &PORK
CHẢ GIÒ SPRING ROLLS
CHẠO TÔM SHRIMP PASTE ON SUGAR CANE
THỊT NGUỘI CÁC LOẠI MANY KIND OF MEATS
SALAD NGA RUSSIA SALAD
SALAD DẦU GIẤM SALAD W/VINEGAR OIL
BÁNH MÌ BƠ, MỨT BREAD W/BUTTER, JAMS
TÔM TRỘN MAYONAIRE SHRIMP W/MAYONAIRE
MỰC CHIÊN GIÒN DEEP-FRIED SQUID
BẮP NON CUỘN THỊT CHIÊN ROLLED SWEET CORN W/PORK
SƯỜN NƯỚNG ME GRILLED PORK-RIP TAMARIND
ĐÙI TRƯÙ NƯỚNG TỎI GRILLED “TRỪU” THIGH W/GARLIC
TÔM NƯỚNG GRILLED SHRIMP
BÒ NƯỚNG XIÊN GRILLED BEEF IN STICK
HEO NƯỚNG MÈ GRILLED PORK W/WHITE SESAME
SƯỜN NẤU ĐẬU COOKED PORK-RIP W/BEAN
HEO QUAY BÁNH HỎI ROASTED PORK W/RICE VERMICELI
CƠM CHIÊN GÀ FRIED RICE W/CHICKEN
BÔNG CẢI XÀO DẦU HÀO SAUTED CAULIFLOWER W/OYSTER
MÌ Ý SỐT THỊT BÒ BẰM “ITALY” NOODLE W/MINCED BEEF
CHÈ BÀ BA “BA BA” COMPOTE
CHÈ THƯNG “THUNG” COMPOTE
TRÁI CÂY FRUITS
BÁNH FLAN FLAN CAKE
RAU CÂU GRACILARIA

Option 4

SÚP TÔM CÀNG SHRIMP SOUP
GỎI MỰC CHUA CAY SOUR&HOT SQUID SALAD
SALAD CÁ NGỪ TUNA SALAD
SALAD CÁC LOẠI MANY KIND OF SALAD
BÁNH MÌ BƠ, MỨT SBREAD W/BUTTER, JAM
CUA LỘT CHIÊN GIÒN DEEP-FRIED CRAB
TÔM RANG ME ROASTED SHRIMP W/TAMARIND
TÔM CHIÊN NHẬT BẢN FRIED SHRIMP IN “JAPAN”
BÒ NƯỚNG XIÊN GRILLED BEEF IN STICK
MỰC BÁCH HOA SQUID IN “BACH HOA”
BÒ NẤU LAGU COOKED BEEF IN”LAGU”
GÀ NẤU CAM COOKED CHICKEN W/ORANGE SAUCE
CÁNH GÀ CHIÊN FRIED CHICKEN WINGS
ỐC BƯU DỒN THỊT MIXED SNAIL W/MINCED PORK
CƠM CHIÊN XÁ XÍU FRIED RICE W/”XA XIU”
MÌ HẤP TAM TƠ STEAMED NOODLE WTHREE SILKS
BÔNG CẢI XÀO CÁ VIÊN SAUTED CAULIFLOWER W/FISH BALL
BÚN XÀO SINGAPORE SAUTED CHINESE VERMICELLI IN “SINGAPORE”
SƯỜN NƯỚNG MUỐI ỚT GRILLED PORK-RIP W/CHILLI SALT
CÀNG CUA BÁCH HOA PINCERS “BACH HOA”
BÓ XÔI XÀO TỎI SAUTED SPINACH W/ GARLIC
CẢI THIÀ XÀO TỎI SAUTED CABBAGE W/GARLIC
BÊ THUI NƯỚNG GRILLED BEEF
GÀ QUAY BÁNH BAO ROASTED CHICKEN W/DUMPLING
TÔM TRỘN MAYONAIRE SHRIMP W/MAYONAIRE
CHÈ TÁO SỌN GREEN BEAN COMPOTE
CHÈ THƯNG “THUNG” COMPOTE
TRÁI CÂY FRUITS
BÁNH FLAN FLAN CAKE